มะม่วงหาวมะนาวโห่-แช่อิ่ม

มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม / มะม่วงหาวมะนาวโห่ดองเกลือ รสชาติเปรี้ยวจี๊ดจาดถึงใจ

มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่ม / มะม่วงหาวมะนาวโห่ดองเกลือ รสชาติเปรี้ยวจี๊ดจาดถึงใจ กรอบอร่อย ทำสดใหม่สะอาดถูกหลักอยามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถนำไปทานเล่นคู่กับพริกเกลือ หรือทานเป็นกับแกล้มได้ หากได้รับสินค้าแล้วแนะนำให้ลูกนำแช่เย็นทันทีจะสามารถเก็บไว้ทานได้นาน

มะม่วงหาว มะนาวโห่ แบบแช่อิ่ม คุณภาพดี